Smak sveta

Još jedan smak sveta je za nama. I ovaj smo preživeli bez ijedne ogrebotine. Proroci su još pre nove ere predviđali smakove sveta. Kako su godine i vekovi prolazili, i novi smakovi nadolazili, ljudi su sve manje paničili. Ali i dalje smakovi sveta dobijaju solidnu pažnju. Hajdemo sada da se osvrnemo na to šta su mogući uzroci smakova sveta i kako su ljudi zaključivali da će doći do smaka sveta.

Continue reading

Google Trends i dešavanja u svetu

Prošle godine sam prisustvovao zanimljivom predavanju o pokretanju biznisa na internetu, koje je bilo održano u sklopu serije predavanja Blogeri Studentima 2010. Predavač, Istok Pavlović, pomenuo je nekoliko online alata koji mogu biti od pomoći onima koji planiraju da započnu neki Internet biznis. Jedan od njih je Google Trends. Glavna funkcija ovog servisa je da prikaze u kolikoj se meri neki izraz tražio na Google-u tokom vremena. U ovom tekstu ću pokušati da pokažem kako događanja u svetu utiču na izraze koje korisnici traže na internetu.

Prikazaću samo neka dešavanja iz 2011. godine, i to ona koja se tiču velikog broja ljudi. Najpre će biti razmotrene skorašnje revolucije i pobune u afričkim zemljama, a zatim prirodna katastrofa koja je zadesila Japan. Obrađivao sam samo opšte izraze (na primer “tunisia”), dok specifični izrazi poput “tunisian revolution” nisu od interesa zbog očiglednih razloga.

Od početka godine, a prošlo je manje do tri meseca, čak u tri afričke države je došlo do masovnih protesta i revolucije. Revolucija u Tunisurevolucija u Egiptu i protesti u Libiji su svakako potresli svet (iako članci na Wikipediji mogu da budu nepouzdani, navodim linkove ka njima zbog izobilja linkova ka relevantnim informacijama). Bez daljeg upuštanja u motive i opravdanost ovih pobuna, osvrnimo se na ono sto nam kaže Google Trends. Ne grafikonima ispod možemo primetiti značajan skok u potražnji odgovarajućih izraza (“tunisia”, “egypt”, “libya”) na pretraživaču Google nakon pomenutih dešavanja. Za revoluciju u Tunisu i Egiptu interesovanje je opalo. Što se tiče Libije, stvari stoje malo drugačije. Nakon inicijalnih nemira i naglog skoka u potražnji za izrazom “libya”, interesovanje je počelo da opada, ali ubrzo nakon početka intervencije NATOa, interesovanje ponovo počinje naglo da raste.

Tunisian revolution

Revolucija u Egiptu

Protesti u Libiji

Za kraj ostavljam nedaću koja je zadesila Japan, i koja je potresla ceo svet. Govorimo o zemljotresu, cunamiju i nuklearnom incidentu, koji su opustošili Japan, i koji će takođe imati dugoročne efekte na život ljudi u zemlji izlazećeg sunca. Na grafikonima ispod prikazani su skokovi u interesovanju za izraze “tsunami”, “earthquake”, “nuclear”, “japan”. Razmišljao sam koji je najbolji izraz koji ima veze sa nuklearnom krizom u Japanu, i odlučio sam da to ipak bude najopštiji mogući.

Tsunami Earthquake Nuclear Japan

Za kraj prepuštam čitaocu da pokuša sam da istraži tendenciju rasta ili opadanja interesovanja za prozivoljnim pojmovima na Google Trends-u.

Mapa Srbije – Kako to Google vidi

Po uzoru na online strip xkcd (Dangers, Numbers, X Girls Y Cups, Regrets), došao sam na ideju da napravim kartu Srbije tako da veličina gradova odgovara broju rezultata koje daje srpska verzija pretraživača Google.

Najpre sam napravio normalnu mapu – gradovi su predstavljeni krugovima čija je površina srazmerna broju stanovnika (po podacima iz 2006. godine, za Kosovo iz 2005. godine). Podaci su preuzeti sa Wikipedije.

Druga mapa je napravljena na sledeći način:

  • Površina krugova je srazmerna broju rezultata na Google pretraživaču za ime odgovarajućeg grada.
  • Ukoliko se ime grada sastoji od dve reči, one su stavljene pod znake navoda, npr “Sremska Mitrovica”.
  • Veličina Beograda je ista kao na normalnoj karti (100px).

Naravno, prisutne su primetne razlike u veličini pojedinih gradova na ove dve karte, npr Bor, Kula, Peć, Senta. Za prva tri grada je jasno da nezanemrarljiv broj rezultata nema veze sa gradom, već sa nekim drugim pojmom, dok za Sentu ne mogu da smislim neko razumno objašnjenje.

I za kraj prilažem gorepomenute karte. Klikom na sliku dobijate kartu u punoj rezoluciji.

Srbija - broj stanovnika Srbija - Google