Cloud computing – Računarstvo u oblaku

Složićete se da je ovaj termin sve prisutniji u poslednje vreme u mnogim sferama našeg života. Svuda po internetu se možemo susresti sa različitim sajtovima koji nude neku vrstu cloud servisa. Mnogi su se susretali sa ovime direktno, a da to nisu ni znali. Koliko je ova tema važna govori i činjenica da je tema ovogodišnje Sinergije bila Cloud Power.

Šta je zapravo cloud computing, ili kako je na naš jezik prevedeno, računarstvo u oblaku?

Pogledajmo najpre kako izgleda standardno korišćenje računara danas. Za svaki posao koji želite da obavite na računaru (obrada teksta, slušanje muzike, izrada prezentacija, obrada fotografija…), potrebno je da imate instaliranu odgovarajuću aplikaciju. Za složenije zadatke su nam potrebne kompleksnije aplikacije, što zahteva hardverski jaču mašinu, što dalje iziskuje više ulaganja u sam računar. Naravno, na tu cenu se dodaju i cene licenci za softver, koje za složenije aplikacije dostižu nekoliko stotina, pa i hiljada dolara. Ukoliko često putujete i potrebno je da imate pristup svim podacima, onda je jedino rešenje da sa sobom nosite eksterni hard disk ili notebook računar.

Pogledajmo još jedan primer – manja firma koja prevashodno koristi računare u obavljanju svoje delatnosti. Tu se troškovi kupovine adekvatnih računara i softvera povećavaju nekoliko puta, srazmerno broju računara u firmi. Takođe, pored problema pristupnosti podataka sa bilo koje lokacije, javlja se i problem deljenja podataka unutar samog preduzeća. Naravno,  javlja se i potreba za bekapom podataka. Prethodna dva problema standardno se rešavaju upotrebom mrežnih diskova, čija cena nije zanemarljiva.
Continue reading