Paketna obrada slika u Linuxu


Nezanemarljiv broj put sam imao potrebu da brzo obradim veči broj slika/fotografija. Pod obradom ovde podrazumevam promenu imena fajlova, promenu dimenzija slika i slično. Nekada sam u ove namene koristio Phatch, GUI program koji omogućava navedene radnje.
Kako se radi o  Linux operativnom sistemu, logično je pretpostaviti da postoji neki alat za iste operacije, ali koji se pokreće iz konzole. Radi se o programu ImageMagick. Krajnje jednostavna konzolna aplikacija, koja pruža neborjeno mogućnosti za paketnu obradu slika, počevši od promene dimenzija, preko konvertovanja iz jednog formata u drugi, do osnovnih transformacija (rotiranje, kropovanje…).

Daću ovde kratak tutorial o opcijama koje sam koristio za svoje potrebe.

Instalacija

sudo apt-get install imagemagick

Promena veličine svih slika iz tekućeg direktorijuma sa ekstenzijom .jpg na 600×400

(NAPOMENA: Ova komanda će prepisati stare fajlove novim)

convert -resize 600×400 *.jpg

Konvertovanje formata slike 1.jpg u 1.gif u tekućem folderu

convert 1.jpg 1.gif

Spisak svih mogućih opcija je jako dugačak i možete ga pogledati na ovom linku.