Mapa Srbije – Kako to Google vidi

Po uzoru na online strip xkcd (Dangers, Numbers, X Girls Y Cups, Regrets), došao sam na ideju da napravim kartu Srbije tako da veličina gradova odgovara broju rezultata koje daje srpska verzija pretraživača Google.

Najpre sam napravio normalnu mapu – gradovi su predstavljeni krugovima čija je površina srazmerna broju stanovnika (po podacima iz 2006. godine, za Kosovo iz 2005. godine). Podaci su preuzeti sa Wikipedije.

Druga mapa je napravljena na sledeći način:

  • Površina krugova je srazmerna broju rezultata na Google pretraživaču za ime odgovarajućeg grada.
  • Ukoliko se ime grada sastoji od dve reči, one su stavljene pod znake navoda, npr “Sremska Mitrovica”.
  • Veličina Beograda je ista kao na normalnoj karti (100px).

Naravno, prisutne su primetne razlike u veličini pojedinih gradova na ove dve karte, npr Bor, Kula, Peć, Senta. Za prva tri grada je jasno da nezanemrarljiv broj rezultata nema veze sa gradom, već sa nekim drugim pojmom, dok za Sentu ne mogu da smislim neko razumno objašnjenje.

I za kraj prilažem gorepomenute karte. Klikom na sliku dobijate kartu u punoj rezoluciji.

Srbija - broj stanovnika Srbija - Google